Welkom bij het Young Professionals Netwerk van de VVD!

OVER VVD YOUNG PROFESSIONAL

VVD Young Professional is het nieuwe en energieke initiatief van de VVD die zich richt op jonge, ambitieuze mensen die werken aan hun carrière én geïnteresseerd zijn in politiek. Het is een mix van young professionals die VVD lid zijn en die het houden bij affiniteit met het liberale gedachtegoed.

DOELEN VVD YOUNG PROFESSIONAL

Wij willen het verbindend element zijn tussen young professionals van de VVD enerzijds en VVD-stemmers anderzijds. Wij willen deze belangrijke groep mensen, die de toekomst van Nederland is, blijvend verbinden aan de partij

ACTIVITEITEN

We organiseren een aantal keer per jaar activiteiten om te netwerken, elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Daarnaast dagen we onze leden uit om met eigen activiteiten te komen: Wat wil jij bijdragen aan je netwerk?